vedení ovLÁDACÍHO kabelu

 Zapojení zásuvek

Při instalaci ovládacího 24 V vedení doporučujeme brát v úvahu zásadu elektrické polarity. Zajistěte, aby drát připojený ke kontaktu A v zásuvce 1 byl stejný jako drát připojený ke kontaktu A v zásuvce 2 atd. Dráty se nesmí křížit, obracet ani zaměňovat. Připojte nízkonapěťové kabely do nízkonapěťového vstupu vaší jednotky.  

 

 

 

 

Zapojení konektorů: za tím účelem odhalte konce drátů kabelu po délce asi 0,5 cm, sejměte svorky z nízkonapěťového přívodu na jednotce a postupujte podle typů přívodů a použitých drátů.

    

 Zapojení standardní nízkonapěťové ovládací desky

Zatočte točený drát pro stažení volných drátů k sobě a pak teprve pokračujte.Zasuňte drát do svorky (modrý konektor). Pomocí kleští, které jste používali pro obnažení drátů, utáhněte svorku na dvou místech:

vepředu, aby držela dráty na místě, a vzadu, abyste utáhli izolátor kolem drátu

Pokud izolátor zcela nezakryje obnažený drát, pomocí elektrické pásky izolujte drát, jak má být, a zamezte kontaktu mezi dvěma dráty. Zasuňte svorku do modulu ovládací desky.

Pro rozpojení: netahejte za drát, prostě vyjměte svorky - konektory ze zdířek. 

  

 Důležité

Každá zásuvka musí být vybavena nízkonapěťovým drátem dálkového ovládání, aby existovalo napojení ovládání napájení centrálního vysavače. Ovládací vedení musí být dokonale chráněno proti vlhkosti. Používejte výhradně doporučené vodiče. Kabel je možno propojit od jedné zásuvky k další „v nekonečné smyčce“ nebo „jako deštník“ do centrálního připojení. Polaritu zapojení je obyčejně třeba dodržovat, avšak není to příliš důležité, jelikož máme střídavý proud.

Výstraha!

Odpojený kabel nebo uvolněná koncovka na připojení mohou způsobit chybnou funkci nebo ztrátu funkce! Vedení dálkového ovládání nikdy nesmí přijít do styku s jinými zdroji energie – mohlo by dojít ke vzniku elektrického šoku a smrtelného nebezpečí!  

 

 Chránění ovládacího kabelu 

Doporučuje se vždy používat ochranné ohebné trubky na vedení ovládacího kabelu. Ochranná trubka poskytuje ovl. vedení ochranu proti mechanickému poškození a v případě potřeby se dá vedení později vytáhnout – opravit.

Povinné použití och. trubky:

ve stěně, v betonu nebo násypu

Nepovinné použití och. trubky:

při umísťování drátu podél nechráněného vedení potrubního systému není ochranná trubka na drát nutná

 

 

Tipy pro plánování

Potrubní rozvody

Důležité pravidla

 

 

Instalační návod v PDF 

 

Copyright © 2020 Centrální vysavače s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode