Důležité pravidla

Pravidlo č. 1

Vždy řežte trubku pod úhlem 90° pomocí řezačky potrubí 5148, elektrické radiální pily nebo pokosnice / pily   
   

Důležité!
Nepoužívejte pilu na dřevo, kov nebo ruční pilku.

 

Pravidlo č. 2

Dokonale odstraňte všechny otřepy!

Otřepy odstraňte uvnitř i vně. Profesionálové používají speciální nástroj.

Nebezpečí – dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neřízli do prstů! Dobře poslouží i brusný papír střední hrubosti.

 

Pravidlo č. 3

Vždy lepidlo naneste po obvodu trubky, nikdy na fitinky!


Důležité!

Pokud nanesete lepidlo do objímky, trubka zatlačí přebytečné lepidlo dutiny v trubce nebo objímce. Tím se naruší rychlost proudění vzduchu v potrubním systému a následně může dojít k jeho ucpání! 

 

Pravidlo č. 4

Odbočky dělejte pouze po směru proudění vzduchu!

  

 

Pravidlo č. 5

Vždy instalujte univerzální krátké koleno 90°- 5064 nebo 5119 na montážní desku - 5116 nebo 5118, aby se zabránilo vniknutí velkých předmětů.

Obecně platí - co projde krátkým kolenem, to projde celým potrubním systémem.

                     

Pro přímou instalaci zásuvky použijte odbočku T - 5125.

Pokud prochází připojení zásuvky přímo stěnou, nemusíte se zatěžovat používání univerzálního krátkého kolena „za“ zdí. (Ačkoli je to nepravděpodobné) může odtud stále ještě cizí předmět být odstraněn.

 

Lepidlo a lepení potrubí 

Lepidlo

Složení lepidla na PVC:Tetrahydrofuran a metyl etyl aceton.

Bezpečnostní opatření při používání lepidla

 

Důležité!

Při lepení zajistěte dobré větrání. Nekuřte! Chraňte lepidlo před dětmi a jinými osobami. Chraňte lepidlo před zdroji vznícení! Lepidlo může vytvářet hořlavé peroxidy! Lepidlo by se nikdy nemělo dostat do kontaktu s očima! Výpary lepidla dráždí oči a způsobují podráždění dýchacích cest! Nikdy lepidlo nepolykejte!

Při zasažení pokožky lepidlo ihned smyjte!

1. Lepené plochy musí být odmaštěny!

2. Na vnější stranu trubky naneste pouze tenkou vrstvu lepidla, nikdy dovnitř fitinek nebo objímek viz Pravidlo č. 3!

3. Trubku a fitinky umístěte ihned do konečné pozice – doba tuhnutí lepidla je velmi krátká!

4. Nezatěžujte po dobu jedné minuty. Plná zátěž je možná po pouhých třech minutách.

 

Metody lepení potrubního vedení 

Špatné zapojení!

Tyto nevhodné instalace zpomalují proudění vzduchu a hromadí se vysáté smetí, které gravitací spadne do zásuvek osazených níže než je vedení.

 

Mnohem lepší je to takto!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnohem lepší je to takto!

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

Mnohem lepší je to takto!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace montážní desky

 

Důležité!

Delší strana univerzálního krátkého kolena 90° - 5064 nebo 5119 se obvykle instaluje na trubku a kratší konec se instaluje na desku.

 

 

 

Důležité! Ujistěte se, že jste si vybrali správnou zásuvku ke správné montážní desce ( jsou dva tipy 5116 a 5118) a na vhodné místo! Deska je pevně přilepena ke krátkému kolenu 90° - 5064 nebo 5119.

 

 

Důležité! Přední hrana montážní desky nesmí přesahovat ven z dokončené stěny. Přední hrana montážní desky musí ležet pouze několik milimetrů uvnitř dokončené stěny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava připojení na montážní desku

Nízkonapěťový ovládací kabel - 5135 musí procházet přes montážní desku, ze stěny zůstane trčet přibližně 15 – 20 cm. TIP: Při omítání instalujte krytku montážní desky. Dodává se u mont. desky 5118 pro zásuvky Vex.

  

 

 

 

 
 

 

Připojení ovládacího kabelu a instalace zásuvky

Při závěrečném sestavování připojte dráty na 2 póly na zadní straně zásuvky. Ve vertikální poloze dotáhněte šroubky. Nelepte!

  

 

 

 

 

 


 

 

 

Tipy pro plánování

Potrubní rozvody

Vedení ovládacího kabelu

 

 

Instalační návod v PDF 

 

Copyright © 2020 Centrální vysavače s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode